Organinių šviesos diodų tyrimai naudojant uždelstąja fluorescencija pasižyminčius junginius

   

Projekto nr.: 09.3.3-LMT-K-712-16-0036

Projekto aprašymas:

Šio projekto tikslas – organinių šviesos diodų formavimas bei charakterizavimas naudojant uždelstąja fluorescencija pasižyminčius junginius Bus tiriami indolokarbazolo darinių, turinčių akceptorines grupes terminiai ir morfologiniai virsmai, nustatomos jų HOMO ir LUMO energijų vertės, fotofizikinės bei krūvininkų pernašos savybės. Junginiai bus išbandyti OLED struktūrose kaip spinduoliai ir matricos. Perspektyviausi junginiai bus naudojami OLED struktūrų optimizavimui siekiant išgauti aukštą išorinį kvantinį efektyvumą (EQE>5%)

Projekto finansavimas:

ES struktūrinių fondų projektas, finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“.


Projekto rezultatai:

Nustatytos junginių terminės bei fotofizikinės savybės. Įvertinti energetiniai lygmenys. Perspektyviausi junginiai išbandyti kaip spinduoliai organinių šviesos diodų struktūrose.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2019-10-15 - 2020-04-30

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Vadovas:
Juozas Vidas Gražulevičius

Trukmė:
2019 - 2020

Padalinys:
Cheminės technologijos fakultetas, Polimerų chemijos ir technologijos katedra