Organinių spinduolių, pasižyminčių ilgai gyvuojančia liuminescencija, skirtų optiniams jutikliams, kūrimas (ELOS)

 

Projekto nr.: P-MIP-21-30

Projekto aprašymas:

Tolesnei pažangai mokslinių tyrimų ir pramonės srityje reikia veiksmingai stebėti įvairias analitines medžiagas (deguonį, pH, anglies dioksidą, lakiuosius organinius garus ir kt.), įskaitant unikalius (pvz., koronavirusas).Pastaruoju metu atrasti organiniai spinduoliai, pasižymintys ilgai gyvuojančia liuminescencija (angl. Long Persistent Luminescence (LPL)), yra galimai tobuli kandidatai naujos kartos optiniams jutikliams. Tokia prognozė grindžiama tuo, kad LPL emisijos gesimo trukmė yra daug ilgesnė nei retųjų žemių metalų pagrindo fosforescencinių spinduolių, šiuo metu naudojamų pažangiausiuose optiniuose jutikliuose. Pagrindinė projekto idėja – naujų organinių LPL spinduolių kūrimas, siekiant juos taikyti optiniuose jutikliuose. Kadangi LPL emisija pasižymintys organiniai spinduoliai yra paremti eksipleksus sudarančių organinių medžiagų kietaisiais tirpalais, tad projekto tikslas yra eksipleksus gebantys formuoti elektronų donoriniai ir akceptoriniai organiniai junginiai, tinkami pritaikyti deguonies zondams paremtiems LPL efektu. Projekto metu bus kuriami, sintetinami ir charakterizuojami nauji eksipleksus formuojantys junginiai, o geriausi kandidatai bus pritaikomi deguonies jutikliams.

Projekto finansavimas:

Lietuvos mokslo tarybos parama moksliniams tyrimams, Mokslininkų grupių projektai


Projekto rezultatai:

Siekiant sukurti veiksmingus LPL spinduoliais pagrįstus jutiklius su šiuolaikiniais parametrais, įtraukiamos šios užduotys/rezultatai:
1. Eskipleksus sudarančių junginių kūrimas taikant teorinius ir eksperimentinius metodus.
2. LPL spinduolių kūrimas ir tyrimas naudojant žinomus arba naujai susintetintus junginius.
3. Deguonies optinių jutiklių gamyba ir charakterizavimas naudojant naujai sukurtus LPL spinduolius.
4. Projekto ataskaitų, mokslinių straipsnių ir pristatymų rengimas.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2021-04-01 - 2024-03-31

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Projekto partneriai: KTH ROYAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY, Lvovo nacionalinis politechnikos universitetas

Vadovas:
Dmytro Volyniuk

Trukmė:
2021 - 2024

Padalinys:
Cheminės technologijos fakultetas, Polimerų chemijos ir technologijos katedra