Organinių skylinių puslaidininkių savybių priklausomybės nuo jų struktūros tyrimas (ORSKYPUS)

Projekto nr.: MIP-059/2011

Trukmė:
2011 - 2012

Padalinys:
Cheminės technologijos fakultetas