Organinių puslaidininkių savybių tyrimas ir modeliavimas kvantinės chemijos metodais

   

Projekto nr.: 09.3.3-LMT-K-712-02-0106

Projekto aprašymas:

Organinių medžiagų pagrindu sukurti prietaisai pasižymi kompaktiškumu ir žemesnėmis energijos sąnaudomis. Didėjantis susidomėjimas organiniais puslaidininkiais skatina tobulinti jų tyrimo ir charakterizavimo metodus. Pastaraisiais metais ypač intensyviai pradėti naudoti kvantinės chemijos skaičiavimai, leidžiantys identifikuoti vyksmus ir paaiškinti nežinomus reiškinius molekulėse, stebimus eksperimentų metu. Projekto metu bus tiriamos ir modeliuojamos susintetintų naujų organinių puslaidininkių savybės.

Projekto finansavimas:

ES struktūrinių fondų projektas, finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 veiklą „Stažuočių po doktorantūros studijų skatinimas”.


Projekto rezultatai:

Pasitelkus kvantinės chemijos skaičiavimus bus interpretuotos optinės, fotofizikinės ir fotoelektrinės medžiagų savybės. Atliktas tyrimas suteiks vertingos informacijos apie pakaitų, jų kiekio, padėties molekulėje įtaką junginių savybėms, todėl leis prognozuoti, optimaliu savybių deriniu pasižyminčių organinių puslaidininkių struktūras.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2017-11-28 - 2021-01-19

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Vadovas:
Vytautas Getautis

Trukmė:
2017 - 2021

Padalinys:
Cheminės technologijos fakultetas, Organinės chemijos katedra