Organiniai sensibilizatoriai šviesos diodams (SOLID)

 

Projekto nr.: PP-91C/19

Projekto aprašymas:

Šiuo metu optoelektronikos prietaisuose, tokiuose kaip organiniai šviesos diodai (OLED), plačiai naudojami mažamolekuliai organiniai puslaidininkiai. Siekiant pagaminti didesnio efektyvumo ir ilgaamžiškumo prietaisus, reikia sukurti ir susintetinti efektyvias elektroaktyvias organines medžiagas emisiniams OLED sluoksniams. Parametrai, kuriuos reikėtų gerinti – tai stabilumas ir efektyvesnis eksitonų formavimas bei jų energijos panaudojimas.
Šiame projekte bus sukurtos ir ištirtos naujos organinės medžiagos, kurios bus panaudotos kaip sensibilizatoriai tripletų anihiliacijos procesu paremtuose OLED‘uose. Šias medžiagas siūloma panaudoti OLED‘ų emisiniuose sluoksniuose, kurie bus sudaryti iš sensibilizatoriaus, eksitonų blokatoriaus ir emiterio.

Projekto finansavimas:

KTU MTEPI fondas


Projekto rezultatai:

Vykdant projektą susintetinti nauji organiniai junginiai yra termiškai, elektrochemiškai stabilūs, pasižymi efektyvia emisija. Tokie junginiai gali būti panaudojami OLED struktūrose. Kai kurie junginiai pasižymi ryškiu fluorescencijos spektro jautrumu aplinkos poliškumui. Efektyviausios medžiagos sluoksnis išbandytas TTA emisija paremto OLED prietaiso struktūroje, jo efektyvumas siekė 4,4%, įsijungimo įtampa – 5V.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2019-04-01 - 2019-12-31

Vadovas:
Rasa Keruckienė

Trukmė:
2019 - 2019

Padalinys:
Cheminės technologijos fakultetas, Polimerų chemijos ir technologijos katedra