Organinės bipolinės medžiagos lankstiems elektrochrominiams prietaisams (BALTIC)

 

Projekto nr.: PP29/174

Projekto aprašymas:

Šiuo metu plačiausiai elektrochrominiuose prietaisuose, tokiuose kaip saulės akiniai, automobilių ar pastatų išmanieji langai, elektroninis popierius, naudojamos neorganinės kilmės elektrochrominės medžiagos. Tačiau pastaruoju metu vis labiau ieškoma bipolinių organinių / polimerinių medžiagų, kadangi tokių medžiagų panaudojimas elektrochrominiuose prietaisuose leistų juos pagaminti pigesnius, efektyvesnius, didesnio spalvų kontrasto ir lankstesnius lyginant su neorganinių prietaisų analogais. Siekiant pagaminti efektyvius ir ilgaamžiškus elektrochrominius prietaisus, reikia suprojektuoti ir susintetinti aukštos kokybės elektrochemiškai stabilias bipolines organines / polimerines molekules, pasižyminčias grįžtama oksidacija ir redukcija anodinėje ir katodinėje srityse, absorbcijos juostomis regimojoje šviesos spektro dalyje. Taip pat labai svarbu parinkti tinkamą medžiagą norint suformuoti lanksčius ir skaidrius elektrodus. Dažniausiai elektrodams formuoti naudojamas indžio alavo oksidas, tačiau, kaip žinia, pasaulyje indžio atsargos senka, ir iš jo pagamintas elektrodas lenkiant yra trapus. Indžio alavo oksido alternatyva galėtų būti grafenas, kuris dėl savo elektrinių, optinių ir mechaninių savybių, pritraukia vis daugiau mokslininkų dėmesio kaip perspektyvi medžiaga naudojama lanksčiuose elektroduose. Taigi apibendrinant pagrindiniai parametrai, kuriuos reikėtų pagerinti norint gauti efektyvų elektrochrominį prietaisą – ieškoti bipolinių organinių / polimerinių medžiagų, kurios būtų elektrochemiškai stabilios bei parinkti tinkamą medžiagą elektrodams formuoti. Tarptautiniu mastu atlikti moksliniai tyrimai įrodo, kad elektrochrominio prietaiso struktūroje naudojant grafeną galima pagerinti elektrochrominio prietaiso savybes.

Projekto finansavimas:

KTU MTEPI fondas

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2017-04-01 - 2017-12-31

Vadovas:
Dalius Gudeika

Trukmė:
2017 - 2017

Padalinys:
Cheminės technologijos fakultetas, Polimerų chemijos ir technologijos katedra