Oksidinių ir silikatinių medžiagų energiją tausojanti sintezės technologija (OSMET)

 

Projekto nr.: MIP-25/2014

Projekto finansavimas:

Lietuvos mokslo tarybos parama moksliniams tyrimams, Mokslininkų grupių projektai

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Vadovas:
Kęstutis Baltakys

Trukmė:
2014 - 2016

Padalinys:
Cheminės technologijos fakultetas, Silikatų technologijos katedra