o-Chinonmetidų generavimas ir jų konjugatų bei metabolitų tyrimai Saccharomyces cerevisiae Lag ir Log fazėse (CHINONMETIDAS)

   

Projekto nr.: PP-88F/19

Projekto aprašymas:

Chinonmetidai yra itin aukštu reaktyvumu pasižyminčių junginių grupė, kurių susidarymas ir/ar skilimo produktai yra principiniai daugelio vaistinių medžiagų (priešvėžinių, priešuždegiminių) efektyvumo garantai. Nitrogrupę turintys o-chinonmetidai yra chemiškai labai aktyvūs ir dėl to mažai ištirti junginiai. Preliminarūs tyrimai parodė šių junginių gebėjimą jungtis prie alkoholių ir aminų, kas galėtų rodyti jų aukštą gebą sudaryti konjugatus, galinčius veikti citotoksiškai ir būti potencialiais vaistais, bet reikalinga ištirti tiek sintezės, tiek ir metabolizmo ląsteliniuose modeliuose sąlygas, jų reguliavimą bei sąveikas su įvairiomis biologinėmis molekulėmis. Projekto metu atlikti tyrimai leis kryptingai vykdyti chinonmetidų viduląstelinio biologinio taikinio paieškas, optimizuoti sintetintų derivatų cheminę struktūrą, prognozuoti biologinį aktyvumą in vitro ir in vivo tolimesniuose tyrimuose.

Projekto finansavimas:

KTU MTEPI fondas

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2019-04-01 - 2019-12-31

Projekto partneriai: Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

Vadovas:
Vytas Martynaitis

Trukmė:
2019 - 2019

Padalinys:
Cheminės technologijos fakultetas, Organinės chemijos katedra