Nuo teorijos ir planų prie eko-efektyvios ir darnios praktikos Baltijos jūros būklei pagerinti (WATERPRAXIS)

 

Projekto nr.: #010

Projekto finansavimas:

2007-2013 m. Interreg IVB Baltijos jūros regiono programa

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Vadovas:
Linas Kliučininkas

Trukmė:
2008 - 2012

Padalinys:
Aplinkosaugos technologijos katedra, Cheminės technologijos fakultetas