Naujų organinių puslaidininkių su naftaleno tetrakarboksidiimido centriniu fragmentu sintezė ir tyrimas

   

Projekto nr.: 09.3.3-LMT-K-712-15-0066

Projekto aprašymas:

Projekto uždaviniai:
• Susintetinti elektronus transportuojančius organinius puslaidininkius su 1,4,5,8-naftalentetrakarboksidiimido centriniu fragmentu;
• Spektrinės analizės bei elementinės analizės metodais charakterizuoti jų struktūrą, ištirti optines, termines savybes; įvertinti jų tinkamumą perovskitiniams saulės elementams.

Projekto finansavimas:

ES struktūrinių fondų projektas, finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“.


Projekto rezultatai:

Tyrimo metu buvo susintetinti ir ištirti puslaidininkiai su pentafluorfenil ir piridino funkcinėmis grupėmis. Apibendrinant, gauti rezultatai parodė, kad ne visi susintetinti junginiai gali funkcionuoti kaip elektronų transportinės medžiagos perovskitinėse saulės celėse. Abu junginiai 2 ir 4 turi gerą terminį stabilumą. Geriausiu perovskito fluorescencijos gesinimo efektu bei apsauga nuo oro drėgmės pasižymi junginys 4.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2019-07-01 - 2019-08-30

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Vadovas:
Ernestas Kasparavičius

Trukmė:
2019 - 2019

Padalinys:
Cheminės technologijos fakultetas, Organinės chemijos katedra