Naujų organinių puslaidininkių su amidinėmis ir reaktingomis funkcinėmis grupėmis sintezė ir tyrimas

   

Projekto nr.: 09.3.3-LMT-K-712-22-0026

Projekto aprašymas:

Šiuo metu praktikoje plačiai naudojami silicio saulės elementai, tačiau susidūrus su tokiomis problemomis kaip itin gryno silicio poreikis bei sudėtingos gamybos metodikos, dėl ko išauga saulės elementų savikaina, ieškoma kitokių medžiagų, kurias būtų galima naudoti saulės elementų gamybai. Viena iš perspektyviausių alternatyvų yra perovskitiniai saulės elementai (PSE). Pastarųjų energijos konversijos našumas per kelis metus šoktelėjo nuo 4% iki daugiau nei 25%, o tandeminės perovskitinės/silicio saulės celės našumas siekia net 29%, be to šie elementai taip pat pasižymi konstrukcijos paprastumu ir maža savikaina. Nors per pastaruosius penkerius metus perovskitiniai saulės elementai ir pasiekė įspūdingus efektyvumus, to nepakanka jų komercializavimui. Viena iš pagrindinių kliūčių– teigiamų krūvininkų pernašai šiuo metu naudojamų organinių puslaidininkių kaina bei sudėtinga daugiakomponentė jų legiravimo sistema, kuri be kita ko dar ir turi neigiamos įtakos viso elemento ilgaamžiškumui. Vienas iš būdų užtikrinti gerą krūvininkų judrį ir laidumą yra molekulių savaiminis susipakavimas į tvarkingas struktūras. Tokio tipo molekulės leistų išspręsti dvi problemas vienu metu: sumažinti įrenginio gamybos sudėtingumą (nereikia legiruoti) bei padidinti ilaamžiškumą (legirantų pašalinimas sumažina įrenginio degradavimo galimybes). Tam, kad formuojant įrenginio sluoksnius susidariusi struktūra nesuirtų, molekules tarpusavyje bus fiksuojamos tvirtesniais kovalentiniais ryšiais, panaudojant reaktingas funkcines grupes. Projekto laukiamas rezultatas –savitvarka pasižymintys organiniai puslaidininkiai tinkami tolimesniems tyrimams perovskitiniuose saulės elementuose. Dalyvaudama šiame projekte jaunoji tyrėja įgis žinių ir praktinės patirties perspektyvioje mokslinių tyrimų srityje. Projekto rezultatai bus viešinami šios tematikos konferencijoje.

Projekto finansavimas:

ES struktūrinių fondų projektas, finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“.


Projekto rezultatai:

Tyrimo metu buvo susintetinti ir tirti du trifenilamino dariniai su amidinėmis ir reaktingomis funkcinėmis grupėmis. Įvertinus gautų junginių termines, optines savybes ir atlikus savitvarkių sistemų sudarymo tyrimus nustatyta, kad šie junginiai yra perspektyvūs ir gali agreguotis bei sudaryti savitvarkes struktūras. Dengiant junginių sluoksnius, pastebėta, kad tvarkingų darinių suformuojama sąlyginai nedaug, todėl būtina tęsti tyrimus ir optimizuoti švitinimo bei sluoksnio dengimo sąlygas.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2020-11-03 - 2021-04-30

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Vadovas:
Tadas Malinauskas

Trukmė:
2020 - 2021

Padalinys:
Cheminės technologijos fakultetas, Organinės chemijos katedra