Naujų monomerų ir polimerų, skirtų šviesos diodams sintezė ir tyrimas

 

Projekto nr.: TAP-LB-14-009

Projekto aprašymas:

Šio projekto tikslas yra sukurti, susintetinti ir ištirti naujus organinius skyles pernešančius ir liuminescuojančius monomerus ir polimerus, kuriuos būtų galima panaudoti efektyviems šviesos diodams suformuoti. Naujų medžiagų savybių tyrimų metu daugiausia dėmesio bus kreipiama medžiagų optinėms, liuminescencinėmis, fotoelektrinėms, elektrocheminėms ir terminėms savybėms. Vykdant projektą bus ruošiamos mokslinės publikacijos leidiniams, įrašytiems į Thomson Reuters Web of Science duomenų bazę.

Projekto finansavimas:

Lietuvos mokslo tarybos administruojama tarpvalstybinė programa: Lietuva-Baltarusija


Projekto rezultatai:

Vykdant šį projektą bus sukurta ir susintetinta serija naujų skyles pernešančių ir liuminescuojančių medžiagų, turinčių karbazolo, indolkarbazolo, bikarbazolo, biindolo ir indoldikarbazolo chromoforus.
Projekto metu planuojami penki bendri seminarai: trys Lietuvoje ir du Baltarusijoje.
Gauti tyrimų rezultatai bus pristatyti tarptautinėse konferencijose: Baltijos polimerų simpoziume, tarptautinėje Lietuvos chemikų draugijos konferencijoje “Chemija and cheminė technologija”, tarptautinėje konferencijoje „Nanomeeting“, o taip pat paruošti 3-5 bendras publikacijas leidiniams, įrašytiems į Thomson Reuther Web of Science duomenų bazę.

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Vadovas:
Jolita Ostrauskaitė

Trukmė:
2015 - 2016

Padalinys:
Cheminės technologijos fakultetas, Polimerų chemijos ir technologijos katedra