Naujų katalitinių dangų formavimas kompleksinei oro valymo technologijai tobulinti (CataPollTe)

 

Projekto nr.: PP41/1509

Projekto aprašymas:

Oro kokybė yra vienas iš svarbiausių veiksnių, įtakojančių žmogaus sveikatą ir mirtingumą. Švaraus oro tiekimas į gyvenamąsias patalpas yra vis sudėtingesnis uždavinys dėl prastėjančios aplinkos oro kokybės miestuose. Didelį potencialą ventiliacinio oro efektyviam valymui turi technologijos, pagrįstos kompleksiniu veikimu, tačiau jų kūrimui reikalingi tarpdisciplininiai aukštųjų technologijų taikymo pajėgumui. Projekto tikslas – sukurti katalizatorių, skirtą naujai kuriamai pažangiosios oksidacijos principu veikiančiai oro valymo technologijai, siekiant padidinti jos efektyvumą. Apjungiant fizikos ir aplinkos inžinerijos mokslo įdirbį, bus kuriamos dangos, pasižyminčios optimaliomis katalizinėmis savybėmis. Parinkus tinkamiausią metodą katalizatoriaus gamybai, pagaminto katalizatoriaus savybės bus apibūdintos fizikiniais metodais, o katalizatoriaus efektyvumas bus vertinamas jį įdiegus laboratoriniame reaktoriuje. Pagamintos katalizinės dangos bus vertinamos būvio ciklo ir eko-efektyvumo metodais. Projekte sukurta katalizinė danga planuojama įdiegti kompleksinėje oro valymo technologijoje, turinčioje plačias pritaikymo galimybes ir gerą komercializavimo potencialą.

Projekto finansavimas:

KTU MTEPI fondas

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2015-04-03 - 2015-12-31

Vadovas:
Edvinas Krugly

Trukmė:
2015 - 2015

Padalinys:
Aplinkosaugos technologijos katedra, Cheminės technologijos fakultetas