Naujų funkcinių medžiagų sukūrimas biorafinuojant uogų išspaudas ir jų pritaikymas maisto saugai ir sveikumui pagerinti (BERRY4FOOD)

   

Projekto nr.: 01.2.2-LMT-K-718-01-0017

Projekto aprašymas:

Kuriamos uogų išspaudų integruoto biorafinavimo technologijos, jas taikant bus pagamintos bei išsamiai įvertintos vertingos funkcinės medžiagos maistui. Jų išskyrimui bus taikomi inovatyvūs aukšto slėgio ekstrakcijos bei fermentinio apdorojimo metodai. Bus sukurtos 4 tipų funkcinės medžiagos: (1) lipofiliška, (2) polifenolių, (3) tirpių oligosacharidų ir (4) netirpių skaidulinių medžiagų/baltymų. Jų patvarumui technologinių procesų, laikymo ir vartojimo metu padidinti, kol jos bus atpalaiduojamos tam tikroje vartotojo virškinamojo trakto vietoje, užtikrinant geresnį jų biopasisavinamumą ir efektyvumą, jos bus įkapsuliuojamos parenkant tinkamas matricas ir technologijas. Bus įvertintos gautų fitoingredientų antioksidacinės savybės bei antimikrobinis aktyvumas; sudėtis bus ištirta chromatografiniais, spektroskopiniais ir kitais metodais. Atrinktos neįkapsuliuotos ir įkapsuliuotos medžiagos bus išbandomos maisto produktuose jų saugai ir mitybinei vertei pagerinti (praturtinti bioaktyviais junginiais, padidinti antioksidacinį potencialą). Bus parinktos efektyvios ir organoleptiškai priimtinos fitoingredientų koncentracijos maisto gaminiuose, nustatytas jų poveikis kokybės rodikliams, juslinėms savybėms ir oksidaciniam bei mikrobiologiniam stabilumui. Imituojant maisto virškinimą in vitro, bus tiriama funkcinių medžiagų įtaka antioksidaciniam potencialui, nustatomas veikliųjų medžiagų išsiskyrimas į tirpią frakciją bei galimi pokyčiai, preliminariai įvertinant jų absorbcijos žarnyne galimybes. Atrinkti fitoingredientai ir maisto gaminių ekstraktai, susidarantys in vitro virškinimo metu, bus tiriami kolorektalinio naviko ląstelių kultūroje siekiant preliminariai įvertinti galimą teigiamą įtaką sumažinant vėžinių susirgimų rizikas. Bus sukurtos funkcinių medžiagų bei jų taikymo maisto produktuose bei maisto papilduose gamybos technologijos, pagaminti gaminių proptotipai.

Projekto finansavimas:

ES struktūrinių fondų projektas, finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 01.2.2-LMT-K-718 veiklą „Aukšto lygio tyrėjų grupių vykdomi moksliniai tyrimai“


Projekto rezultatai:

15 straipsnių tarptautiniuose žurnaluose su citavimo rodikliu; 2 Lietuvos patentinės paraiškos; 1 EPO patentinė paraiška; 2 naujos technologijos; 14 naujų gaminių prototipų

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2017-12-20 - 2021-12-19

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Vadovas:
Petras Rimantas Venskutonis

Trukmė:
2017 - 2021

Padalinys:
Cheminės technologijos fakultetas, Maisto mokslo ir technologijos katedra