Naujų fluorescencinių spinduolių, skirtų organiniams šviesos diodams, kūrimas, sintezė ir tyrimas

   

Projekto nr.: 09.3.3-LMT-K-712-23-0125

Projekto aprašymas:

Projekto metu bus sintetinami ir tiriami išskirtiniai fluorescenciniai spinduoliai, pasižymintys termiškai aktyvuotos uždelstosios fluorescencijos (TADF) ir tripletų anihiliacijos (TTA) kombinacija. Naudojant teorinius ir eksperimentinius metodus, bus plėtojamas tokių medžiagų kūrimas. TADF ir TTA reiškinių privalumai leis gauti spinduolius, skirtus efektyviems organiniams šviesos diodams gaminti.

Projekto finansavimas:

ES struktūrinių fondų projektas, finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 veiklą „Stažuočių po doktorantūros studijų skatinimas”.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2021-07-01 - 2023-06-30

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Vadovas:
Viktorija Andrulevičienė

Trukmė:
2021 - 2023

Padalinys:
Cheminės technologijos fakultetas, Polimerų chemijos ir technologijos katedra