Naujų efektyvia skylių pernaša pasižyminčių ir organinėje elektronikoje pritaikomų organinių puslaidininkių paieška

   

Projekto nr.: 09.3.3.-LMT-K-712-16-0092

Projekto aprašymas:

Praktikos tikslas – naujų efektyvia skylių pernaša pasižyminčių organinių puslaidininkių paieška, kurie galėtų būti panaudojami tiek organinių šviesos diodų arba tiek saulės elementų struktūrose. Skyles transportuojančių medžiagų struktūrose neretai yra naudojami elektrondonoriniai pakaitai, turintys trifenilamino ir karbazolo (TCTA, 4,4′,4″-tris(karbazol-9-yl)trifenilaminas) fragmentus. TCTA junginys yra dažnai naudojamas tiek saulės elementuose, tiek šviesos dioduose. Mūsų projekto tikslas būtų – modifikuoti TCTA junginio sudėtyje esančius karbazolo chromoforus:
– pakeičiant karbazolo 2-os ir 7-os padėčių vandenilius metoksi- grupėmis;
– pakeičiant karbazolo 3-ios ir 6-os padėčių vandenilius metoksi- grupėmis;
– pakeičiant karbazolo 2-os ir 7-os padėčių vandenilius metoksi- grupėmis, o 3-ios ir 6-os padėčių vandenilius – alkilpakaitais.
Planuojame gauti tris naujus efektyviai skyles transportuojančius organinius puslaidininkius. Manome, kad metoksipakaitų įterpimas turėtų padidinti tarpmolekulinių sąveikų (šiuo atveju vandenilinių ryšių) kiekį sluoksniuose, ko rezultate, pagerinti sluoksnių morfologines charakteristikas, molekulių „glaudesnį susipakavimą“ ir krūvininkų (skylių) pernašą. Be to, pakeitus aktyvius karbazolo C-3 ir C-6 vandenilius alkilpakaitais, siekiame padidinti junginių elektrocheminį stabilumą ir gebėjimą sudaryti stabilius molekulinius stiklus. Tikime, kad šie TCTA struktūros patobulinimai leis tarptautinei bendruomenei pateikti daugiau šiuo metu plačiai naudojamo TCTA junginio modifikacijų, kurios galėtų būti efektyviai panaudojamos tiek saulės elementų, tiek organinių šviesos diodų struktūrose.

Projekto finansavimas:

ES struktūrinių fondų projektas, finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2019-10-15 - 2020-04-30

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Vadovas:
Audrius Bučinskas

Trukmė:
2019 - 2020

Padalinys:
Cheminės technologijos fakultetas, Polimerų chemijos ir technologijos katedra