Naujų bipolinių elektroaktyvių organinių junginių sintezė ir savybių tyrimas

   

Projekto nr.: 09.3.3-LMT-K-712-10-0092

Projekto aprašymas:

Šio projekto tikslas – studentės mokslinių kompetencijų gilinimas. Tyrimų metu bus susipažįstama su naujais sintezės, organinių junginių struktūros analizės bei medžiagų tyrimų metodais. Mokslinių tyrimų metu bus susintetinta serija karbazolil- ir fentiazinilfragmentus turinčių elektroaktyvių junginių, ištirtos šių junginių terminės, fotofizikinės, fotoelektrinės bei krūvininkų pernašos savybės. Bus įvertintas jų fotocheminis, terminis, elektrocheminis stabilumas, bei tinkamumas sudaryti stabilius amorfinius sluoksnius.

Projekto finansavimas:

ES struktūrinių fondų projektas, finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“.


Projekto rezultatai:

Tyrimų metu bus susintetinta viena serija junginių, turinčių donorinius fentiazino ir karbazolo fragmentus bei trifluorofenil- akceptorinį fragmentą.
Bus ištirtos organinių elektroaktyvių junginių terminės, fotofizikinės bei krūvininkų pernašos savybės. Bus įvertintas jų fotocheminis, elektrocheminis stabilumas bei tinkamumas sudaryti stabilius amorfinius sluoksnius.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2018-10-01 - 2019-04-30

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Vadovas:
Rasa Keruckienė

Trukmė:
2018 - 2019

Padalinys:
Cheminės technologijos fakultetas, Polimerų chemijos ir technologijos katedra