Naujų bipolinių elektroaktyvių organinių junginių sintezė ir savybių tyrimas

   

Projekto nr.: 09.3.3-LMT-K-712-10-0092

Projekto aprašymas:

Šio projekto tikslas – studentės mokslinių kompetencijų gilinimas. Tyrimų metu bus susipažįstama su naujais sintezės, organinių junginių struktūros analizės bei medžiagų tyrimų metodais. Mokslinių tyrimų metu bus susintetinta serija karbazolil- ir fentiazinilfragmentus turinčių elektroaktyvių junginių, ištirtos šių junginių terminės, fotofizikinės, fotoelektrinės bei krūvininkų pernašos savybės. Bus įvertintas jų fotocheminis, terminis, elektrocheminis stabilumas, bei tinkamumas sudaryti stabilius amorfinius sluoksnius.

Projekto finansavimas:

ES struktūrinių fondų projektas, finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“.


Projekto rezultatai:

Tyrimų metu bus susintetinta viena serija junginių, turinčių donorinius fentiazino ir karbazolo fragmentus bei trifluorofenil- akceptorinį fragmentą.
Bus ištirtos organinių elektroaktyvių junginių terminės, fotofizikinės bei krūvininkų pernašos savybės. Bus įvertintas jų fotocheminis, elektrocheminis stabilumas bei tinkamumas sudaryti stabilius amorfinius sluoksnius.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2018-10-01 - 2019-04-30

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Vadovas:
Rasa Keruckienė

Trukmė:
2018 - 2019

Padalinys:
Cheminės technologijos fakultetas, Polimerų chemijos ir technologijos katedra

We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku