Naujų bioaktyvių medžiagų biopolimerų pagrindu kūrimas

 

Projekto nr.: P-LZ-19-13

Projekto aprašymas:

Mokslinis bendradarbiavimo projektas bus vykdomas konsoliduojant dviejų mokslo grupių (Kauno technologijos universiteto ir Bordo universiteto) pajėgas. Pirmiausiai cheminiais ir fizikiniais metodais modifikuojant gamtinius polisacharidus bus gautos naujos funkcinės polisacharidų matricos. Įvertinus ir atrinkus bioaktyvius komponentus, bus ištirta jų sąveika su modifikuotais polisacharidais. Ištyrus naujų kompozicijų ir dangų antimikrobines ir
antioksidacines savybes, bus sukurti nauji bioaktyvių dangų biopesticidams ir pakuotėms prototipai.

Projekto finansavimas:

Lietuvos mokslo tarybos administruojama tarpvalstybinė programa: Lietuva–Prancūzija („Žiliberas“)


Projekto rezultatai:

Vystant projekto veiklas, numatoma sukurti naujus bioveikliųjų dangų prototipus biopescidams ir pakuotėms. Projekto rezultatai bus paviešinti tarptautinėse konferencijose bei publikuoti moksliniuose žurnaluose.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2019-01-02 - 2021-12-31

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Projekto partneriai: Bordo universitetas

Vadovas:
Ramunė Rutkaitė

Trukmė:
2019 - 2021

Padalinys:
Cheminės technologijos fakultetas, Polimerų chemijos ir technologijos katedra