Naujos TADF medžiagos ir prietaisų sandaros organinių šviestukų

 

Projekto nr.: P-LLT-19-8

Projekto aprašymas:

Organiniuose šviestukuose (OLED) naudojamų efektyvių ir stabilių emiterių vis dar trūksta. Pastaruoju metu labai domimasi emiteriais, kuriems būdinga termiškai aktyvuota uždelstoji fluorescensija (TADF). Sintetinant naujas medžiagas su tinkamais HOMO-LUMO lygmenimis, gaunami dariniai su artimomis tripletinės ir singletinės energijos vertėmis, todėl elektronai termiškai konvertuojami iš tripletinės į singletinę būseną. Naudojant tokios sandaros emiterius, pagaminami šviestukai, kurių efektyvumas viršija fosforescuojančių prietaisų efektyvumą. Šio projekto metu bus sintetinamos naujos TADF medžiagos, kurios tiktų efektyviems OLED prietaisams.

Projekto finansavimas:

Lietuvos mokslo tarybos administruojama tarpvalstybinė programa: Lietuva–Latvija–Kinija (Taivanas)


Projekto rezultatai:

Šio projekto rezultatas-organiniai šviestukai, kurių energetinis efektyvumas viršija 180 lm/W, veikimo trukmė pasiekia 60000 valandų, o spektro panašumo indeksas viršija 90.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2019-01-02 - 2021-12-31

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Projekto partneriai: Nacionalinis Tsing-Hua universitetas, Latvijos universiteto Kietųjų kūnų fizikos institutas

Vadovas:
Saulius Grigalevičius

Trukmė:
2019 - 2021

Padalinys:
Cheminės technologijos fakultetas, Polimerų chemijos ir technologijos katedra