Naujos struktūros elektroaktyvios medžiagos efektyviems fosforescuojantiems organiniams šviestukams (E-MATERIALS)

 

Projekto nr.: P-MIP-17-2

Projekto aprašymas:

Šio projekto metu planuojama pagaminti keletą grupių polimerinių, dendrimerinių ir šakotų plačiatarpių darinių, kurie tarnautų kaip termostabilios PhOLED matricų medžiagos. Daugiasluoksnių PhOLED prietaisų optimizavimui ir efektyvumo padidinimui taip pat bus susintetintos kelios grupės skylinių puslaidininkių, kurie naudojami pagalbiniuose krūvių pernašos sluoksniuose.

Projekto finansavimas:

Lietuvos mokslo tarybos parama moksliniams tyrimams, Mokslininkų grupių projektai


Projekto rezultatai:

Projekto rezultatus planuojame aprašyti publikacijose prestižiniuose Web of Science (Clarivate Analytics) bazės žurnaluose, turinčiuose aukštą svorio koeficientą, ir paskelbti 10 pranešimų tarptautinėse mokslinėse konferencijose.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2017-09-01 - 2020-09-30

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Vadovas:
Saulius Grigalevičius

Trukmė:
2017 - 2020

Padalinys:
Cheminės technologijos fakultetas, Polimerų chemijos ir technologijos katedra