Naujos organinių puslaidininkių struktūros naujos kartos (opto)elektroniniams prietaisams (ORGATRONIKA)

 

Projekto nr.: VP1-3.1-ŠMM-07-K-02-005

Projekto finansavimas:

ES struktūrinių fondų projektas, finansuojamas pagal 2007-2013 metų Žmogiškųjų išteklių veiksmų programos prioriteto „Tyrėjų gebėjimų stiprinimas“ priemonę „Parama mokslininkų ir kitų tyrėjų mokslinei veiklai“

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Vadovas:
Juozas Vidas Gražulevičius

Trukmė:
2012 - 2015

Padalinys:
Cheminės technologijos fakultetas, Polimerų chemijos ir technologijos katedra