Naujos kartos organiniai šviestukai sudaryti iš bipolinių puslaidininkių, pasižyminčių termiškai aktyvuota uždelstąja fluorescencija

   

Projekto nr.: 09.3.3-LMT-K-712-10-0113

Projekto aprašymas:

Viena iš organinių puslaidininkinių medžiagų taikymo sritis yra organiniai šviesą emituojantys diodai. Šviesos dioduose naudojamos organinės medžiagos turi kelis labai svarbius pranašumus prieš neorganines medžiagas: nesudėtingas jų savybių prognozavimas, galimybė keisti jų savybes įvedant elektronų-donorinius arba elektronų-akceptorinius fragmentus, atsisakoma sunkiųjų metalų kompleksų, kurių ištekliai šiuo metu senka. Šiuo metu pasaulyje atliekami intensyvūs moksliniai tyrimai, kuriais siekiama padidinti šviesą emituojančių diodų efektyvumą, patvarumą ir ilgaamžiškumą.
Šio projekto darbo tikslas yra termiškai aktyvuota uždelstąja fluorescencija pasižyminčių bipolinių darinių, skirtų organiniams šviesos diodams, sintezė ir tyrimas.

Projekto finansavimas:

ES struktūrinių fondų projektas, finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“.


Projekto rezultatai:

Susintetinti, išgryninti ir apibūdinti bipoliniai dariniai; susintetinti junginiai įvertinti panaudojant naujos kartos organiniuose šviesos dioduose.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2018-10-01 - 2019-04-30

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Vadovas:
Dalius Gudeika

Trukmė:
2018 - 2019

Padalinys:
Cheminės technologijos fakultetas, Polimerų chemijos ir technologijos katedra