Naujos kartos įvairiaspalviai OLED, sudaryti iš ambipolinių puslaidininkių, pasižyminčių padidinta agregacijos sukelta termiškai aktyvintauždelstąja fluorescencija

 

Projekto nr.: P-LU-20-3

Projekto aprašymas:

Projekto tikslas – sukurti ir ištirti naujus ambipolinius puslaidininkius, pasižyminčius padidinta agregacijos sukelta termiškai aktyvinta uždelstąja fluorescencija, ir šių junginių pagrindu suformuoti ir apibūdinti naujos kartos įvairiaspalvius organinius šviestukus.

Projekto finansavimas:

Lietuvos mokslo tarybos administruojama tarpvalstybinė programa: Lietuva-Ukraina


Projekto rezultatai:

Sukurti nauji ambipoliniai puslaidininkiai, pasižymintys padidinta agregacijos sukelta termiškai aktyvinta uždelstąja fluorescencija, ir šių junginių pagrindu suformuoti ir apibūdinti naujos kartos įvairiaspalviai organiniai šviestukai.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2020-01-02 - 2021-12-31

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Projekto partneriai: TARAS SHEVCHENKO NATIONAL UNIV

Vadovas:
Rita Butkutė, Dalius Gudeika

Trukmė:
2020 - 2021

Padalinys:
Cheminės technologijos fakultetas, Polimerų chemijos ir technologijos katedra