Naujo organinio puslaidininkio su keturiais karbazolilo chromoforais sintezė ir savybės

   

Projekto nr.: 09.3.3-LMT-K-712-10-0171

Projekto aprašymas:

Projekte bus vykdoma tarpinių junginių bei tikslinių teigiamus krūvininkus transportuojančių struktūrų sintezė, jos metodo optimizavimas, naujos skyles transportuojančios molekulės bus charakterizuojamos ir įvertinamas jų tinkamumas perovskitiniams saulės elamentams.

Projekto finansavimas:

ES struktūrinių fondų projektas, finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“.


Projekto rezultatai:

Nauji molekuliniai stiklai, kurie savo fotoelektrinėmis, terminėmis bei elektrocheminėmis savybėmis tiktų perovskitiniams saulės elementams konstruoti

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2018-10-01 - 2019-04-30

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Vadovas:
Marytė Daškevičienė

Trukmė:
2018 - 2019

Padalinys:
Cheminės technologijos fakultetas, Organinės chemijos katedra

We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku