Naujo organinio puslaidininkio su keturiais karbazolilo chromoforais sintezė ir savybės

   

Projekto nr.: 09.3.3-LMT-K-712-10-0171

Projekto aprašymas:

Projekte bus vykdoma tarpinių junginių bei tikslinių teigiamus krūvininkus transportuojančių struktūrų sintezė, jos metodo optimizavimas, naujos skyles transportuojančios molekulės bus charakterizuojamos ir įvertinamas jų tinkamumas perovskitiniams saulės elamentams.

Projekto finansavimas:

ES struktūrinių fondų projektas, finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“.


Projekto rezultatai:

Nauji molekuliniai stiklai, kurie savo fotoelektrinėmis, terminėmis bei elektrocheminėmis savybėmis tiktų perovskitiniams saulės elementams konstruoti

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2018-10-01 - 2019-04-30

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Vadovas:
Marytė Daškevičienė

Trukmė:
2018 - 2019

Padalinys:
Cheminės technologijos fakultetas, Organinės chemijos katedra