Nauji karbazolilo bei fluorenilo chromoforus turintys skyles transportuojantys organiniai puslaidininkiai efektyviems hibridiniams Saulės elementams

   

Projekto nr.: Nr. 09.3.3-LMT-K-712-15-0044

Projekto aprašymas:

Projekto tikslas – susintetinti naujus karbazolil- bei fluorenilgrupes turinčius p-tipo organinius puslaidininkius, skirtus efektyviems perovskitiniams saulės elementams.
3-Amino-9-etilkarbazolui reaguojant su 4-bromanizolu susintetintas N-(9-etilkarbazol-3-il)-4-metoksianilinas, kuriam reaguojant su fluoreno klasės junginiais, gautais 2,7-dibromfluoreną alkilinant metiljodidu bei 2-etilheksilbromidu, susintetinti nauji skyles transportuojantys organiniai puslaidinikiai.

Projekto finansavimas:

ES struktūrinių fondų projektas, finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“.


Projekto rezultatai:

Įvykdyta: Susintetinti du nauji karbazolil- bei fluorenilgrupes turintys p-tipo organiniai puslaidininkiai, skirti efektyviems perovskitiniams saulės elementams.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2019-07-02 - 2019-08-31

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Vadovas:
Vytautas Getautis

Trukmė:
2019 - 2019

Padalinys:
Cheminės technologijos fakultetas, Organinės chemijos katedra