Naujais mutagenezės metodais gautų organizmų panaudojimo Lietuvos žemės ūkyje perspektyvos

   

Projekto nr.: MT-19-7

Projekto aprašymas:

Bus atliktas mokslinis tyrimas, kuris leis įvertinti naujais mutagenezės metodais gautų organizmų panaudojimo Lietuvos žemės ūkyje perspektyvas. Atlikus vartotojų, ūkininkų ir maisto gamintojų apklausas, bus įvertinti ir palyginti jų požiūriai į transgeninius ir naujais mutagenezės metodais gautus organizmus. Tyrimo metu surinkti duomenys bus naudingi formuojant Lietuvos požiūrį į naujų mutagenezės metodų taikymą žemės ūkyje bei priimant sprendimus dėl mutageninių organizmų ar iš jų pagamintų produktų įteisinimo ES rinkoje.

Projekto finansavimas:

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija


Projekto rezultatai:

Žinios apie Lietuvos vartotojų, ūkininkų ir gamintojų požiūrius į transgeninius ir naujais mutagenezės metodais gautus organizmus ir rekomendacijos dėl naujų mutagenezės metodų taikymo Lietuvos žemės ūkyje. Diskusijoms šiuo klausimu intensyvėjant ES lygiu, Lietuvai reikės pateikti argumentuotą nuomonę naujų mutagenezės metodų reglamentavimo klausimu, todėl tyrimo metu surinkti duomenys būtų vertingi formuojant valstybės požiūrį į naujų mutagenezės metodų taikymą žemės ūkyje bei priimant sprendimus dėl transgeninių organizmų ar iš jų pagamintų produktų įteisinimo ES rinkoje.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2019-05-27 - 2019-11-10

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Vadovas:
Loreta Bašinskienė

Trukmė:
2019 - 2019

Padalinys:
Cheminės technologijos fakultetas, Maisto mokslo ir technologijos katedra