Nano matmenų kalcio silikatų (CaO/SiO2=1,5-2,0) sintezė ir funkcinės savybės

   

Projekto nr.: 09.3.3-LMT-K-712-19-0166

Projekto aprašymas:

Projekte numatoma nustatyti sintezės parametrų įtaką nano matmenų kalcio silikatų ir jų darinių (CaO/SiO2=1,5-2,0) susidarymui ir struktūros ypatumams, bei pasiūlyti racionalias jų taikymo galimybes inovatyviose technologijose. Projekto idėja bus įgyvendinta pasiekus projekto rezultatus:
1) padidinus kalcio silikatų ir jų darinių reakcingumą ir aktyvių kristalinių atmainų stabilumą;
2) į kalcio silikatų struktūrą įterpus aktyvių pereinamųjų metalų jonų;
3) pritaikius struktūros tyrimų metodikas sintetinių kalcio silikatų ir jų darinių vidiniams sandaros tyrimams;
4) pritaikius sintetinius junginius aplinkai draugiškų rišamųjų medžiagų, adsorbentų ar katalizatorių nešiklių gamyboje.
Siekiant įgyvendinti projekto veiklas bus aktyviai bendradarbiaujama su užsienio ir Lietuvos partneriais, planuojamos 6 stažuotės užsienyje, 3 stažuotės Lietuvoje, 2 tarptautinės konferencijos ir 1 kursai.

Projekto finansavimas:

ES struktūrinių fondų projektas, finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 veiklą „Stažuočių po doktorantūros studijų skatinimas”.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2020-09-01 - 2022-08-31

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Vadovas:
Kęstutis Baltakys

Trukmė:
2020 - 2022

Padalinys:
Cheminės technologijos fakultetas, Silikatų technologijos katedra