Mokslo ir studijų infrastruktūros bei MTEP stiprinimas darniosios chemijos srityje

 

Projekto nr.: VP2–1.1–ŠMM–04–V–02–001

Projekto aprašymas:

Prisidėti prie spartesnio chemijos sektoriaus vystymo, užtikrinant aukštesnę chemijos mokslo kokybę bei sukuriant šiuolaikišką MTEP infrastruktūrą tyrimams vykdyti

Projekto finansavimas:

Europos Sąjungos struktūriniai fondai


Projekto rezultatai:

sukurtas 1 MTTP bazės plėtros projektas; 5 atnaujintos ir/arba įranga aprūpintos mokomosios laboratorijos (auditorijos); 8 sukurtos, atnaujintos ir/arba įranga aprūpintos mokslinės laboratorijos; 5 bendros darbo vietos mokslinių tyrimų srityje; Pasirašytos 3 bendradarbiavimo sutartys tarp tyrimų institucijų ir labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2010-02-25 - 2014-09-09

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Projekto partneriai: Vilniaus universitetas, VMTI FIZINIŲ IR TECHNOLOGIJOS MOKSLŲ CENTRAS, Vytauto Didžiojo universitetas

Vadovas:
Lina Kromalcienė

Trukmė:
2010 - 2014

Padalinys:
Cheminės technologijos fakultetas