Mokslinių rezultatų pristatymas tarptautinėje konferencijoje “EUROFOOD CHEM XX “

   

Projekto nr.: 09.3.3-LMT-K-712-13-0189

Projekto finansavimas:

ES struktūrinių fondų projektas, finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2019-06-16 - 2019-06-21

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Vadovas:
Milda Pukalskienė

Trukmė:
2019 - 2019

Padalinys:
Cheminės technologijos fakultetas, Maisto mokslo ir technologijos katedra