Mokslinė stažuotė Kopenhagos universitete (Danija)

   

Projekto nr.: 09.3.3-LMT-K-712-07-0003

Projekto aprašymas:

Pagrindinis mokslinės stažuotės tikslas – pagilinti žinias bioaktyvių baltymų biochemijos srityje, atliekant praktinius tyrimus Kopenhagos universitete, turinčiame aukštą mokslinį potencialą ir pripažinimą tarptautiniu mastu. Įgyta stažuotės metu kvalifikacija turės įtakos tolimesnei mokslininkės veiklai, plėtojant žinių pritaikymo galimybes ir perspektyvas.

Projekto finansavimas:

ES struktūrinių fondų projektas, finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2017-11-06 - 2018-03-19

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Vadovas:
Daiva Žadeikė

Trukmė:
2017 - 2018

Padalinys:
Cheminės technologijos fakultetas, Maisto mokslo ir technologijos katedra