Modifikuoto epichlorhidrinu krakmolo tinklinimo laipsnio nustatymas

   

Projekto nr.: 09.3.3-LMT-K-712-15-0029

Projekto aprašymas:

Krakmolo tinklinimas yra labiausiai paplitusi reakcija, naudojama polisacharidų chemijoje. Po krakmolo tinklinimo kinta polisacharido kleisterių/tirpalų reologinės savybės, galima gauti visiškai netirpius, gerų mechaninių savybių medžiagas. Tinklinto krakmolo naudojimo sritys labai plačios, o vienas iš dažniausiai naudojamų tinklinimo agentų yra epichlorhidrinas. Praktikos metu studentė nustatys įvairaus tinklinimo laipsnio krakmolo darinių kleisterių klampos priklausomybę nuo krakmolo botaninės kilmės ir koncentracijos.

Projekto finansavimas:

ES struktūrinių fondų projektas, finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“.


Projekto rezultatai:

Gamtinis bulvių ir kviečių krakmolas buvo tinklintas skirtingos koncentracijos epichlorhidrino kiekiu. Nustatytos gautų darinių reologinės savybės, tirpumas 1 M KOH tirpale. Nustatyta, kad didesnės krakmolo granulės (bulvių) naudojant tą patį EPI kiekį susitinklina daugiau, nei mažesnės kviečių krakmolo granulės. Naudojant labai mažą kiekį tinklinimo agento (0,0005 mol / mol krakmolo), susidaro didesnės klampos kleisteriai, toliau didinant EPI kiekį klampa ir tirpumas mažėja.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2019-07-01 - 2019-08-31

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Vadovas:
Joana Bendoraitienė

Trukmė:
2019 - 2019

Padalinys:
Cheminės technologijos fakultetas, Polimerų chemijos ir technologijos katedra

We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku