Modifikuoto epichlorhidrinu krakmolo tinklinimo laipsnio nustatymas

   

Projekto nr.: 09.3.3-LMT-K-712-15-0029

Projekto aprašymas:

Krakmolo tinklinimas yra labiausiai paplitusi reakcija, naudojama polisacharidų chemijoje. Po krakmolo tinklinimo kinta polisacharido kleisterių/tirpalų reologinės savybės, galima gauti visiškai netirpius, gerų mechaninių savybių medžiagas. Tinklinto krakmolo naudojimo sritys labai plačios, o vienas iš dažniausiai naudojamų tinklinimo agentų yra epichlorhidrinas. Praktikos metu studentė nustatys įvairaus tinklinimo laipsnio krakmolo darinių kleisterių klampos priklausomybę nuo krakmolo botaninės kilmės ir koncentracijos.

Projekto finansavimas:

ES struktūrinių fondų projektas, finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“.


Projekto rezultatai:

Gamtinis bulvių ir kviečių krakmolas buvo tinklintas skirtingos koncentracijos epichlorhidrino kiekiu. Nustatytos gautų darinių reologinės savybės, tirpumas 1 M KOH tirpale. Nustatyta, kad didesnės krakmolo granulės (bulvių) naudojant tą patį EPI kiekį susitinklina daugiau, nei mažesnės kviečių krakmolo granulės. Naudojant labai mažą kiekį tinklinimo agento (0,0005 mol / mol krakmolo), susidaro didesnės klampos kleisteriai, toliau didinant EPI kiekį klampa ir tirpumas mažėja.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2019-07-01 - 2019-08-31

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Vadovas:
Joana Bendoraitienė

Trukmė:
2019 - 2019

Padalinys:
Cheminės technologijos fakultetas, Polimerų chemijos ir technologijos katedra