Mišriųjų kadmio sulfidų-kadmio telūridų sluoksnių poliamido 6 paviršiuje sudarymas ir tyrimas

   

Projekto nr.: 09.3.3-LMT-K-712-24-0009

Projekto aprašymas:

Parenkant skirtingus poliamido 6 (PA 6) paruošimo būdus, keičiant eksperimento sąlygas: temperatūrą, tirpalų koncentracijas bei apdorojimo trukmę, naudojant sorbcijos-difuzijos metodą, PA 6 paviršiuje bus suformuoti ploni, mišrieji kadmio sulfidų – kadmio telūridų sluoksniai. Tokia kompozitinė medžiaga turės ne tik polimero savybių (lengvumą, lankstumą, atsparumą agresyviam aplinkos poveikiui), bet įgys ir kadmio sulfidų bei kadmio telūridų savybių.

Projekto finansavimas:

ES struktūrinių fondų projektas, finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“.


Projekto rezultatai:

Bus atlikta gautų sluoksnių cheminės sudėties analizė, rentgeno spindulių difrakcinė analizė bei skenuojanti elektroninė mikroskopija su rentgeno spindulių mikroanalizė. Projekte dalyvaujanti jaunoji tyrėja įgis žinių ir praktinės patirties šiuolaikinių mokslinių tyrimų srityje.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2021-07-05 - 2021-08-31

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Vadovas:
Skirma Žalenkienė

Trukmė:
2021 - 2021

Padalinys:
Cheminės technologijos fakultetas, Fizikinės ir neorganinės chemijos katedra