MexOyCazSiq nanodarinių sintezė ir taikymas energetiškai efektyviose technologijose (STEET)

 

Projekto nr.: PP-91E/19

Projekto aprašymas:

Projekte numatoma sukurti aplinkai draugišką daugiafunkcinių MexOyCazSiq nanodarinių sintezės gamybos būdą, apimantį tikslinių pradinių junginių hidroterminę/mikrobanginę sintezę bei kietafazį sukepimą žemesnėje kaip 950 oC temperatūroje.
Projekte tikimasi pasiekti kompleksinį efektą: 1) sukruti valdomos struktūros MexOyCazSiq-H2O darinius ir juos taikyti chemosorbentų ir katalizatorių gamybai (naudojant IA ir IIA gr. metalų oksidus kaip MexOy žaliavą, planuojama gauti efektyvius CO2 chemosorbentus; naudojant pereinamųjų metalų oksidus kaip MexOy žaliavą, planuojama gauti efektyvius lakiųjų organinių junginių oksidavimo katalizatorius); 2) valdomos struktūros darinių gamybos procese naudoti energiją taupančias (mažai energijai imlias) technologijas ir 25–30 % sumažinti energijos sąnaudas; 3) išplėsti chemosorbentų ir katalizatorių asortimentą, skirtą atmosferos teršalų ribojimui.
Projekte bus ištirta žaliavų prigimties, mišinių sudėties ir hidroterminės/mikrobanginės sintezės parametrų įtaka kontroliuojamos struktūros ir savybių dvigubų hidroksidų grupės junginių (prekursorių) susidarymo procesams, jų dispersiškumui, tekstūrai, kristalų gardelės parametrams bei terminiam stabilumui; išnagrinėta prekursorių cheminės sudėties įtaka daugiafunkcinių MexOyCazSiq nanodarinių struktūrai ir jų paviršiaus morfologijai; nustatyta tribocheminės aktyvacijos ir kietafazio sukepimo sąlygų įtaka MexOyCazSiq nanodarinių mineralinei sudėčiai, reakcingumui ir struktūros patvarumui. Numatoma ištirti MexOyCazSiq nanodarinių taikymo adsorbentų/katalizatorių gamybai galimybes ir parengti technologines rekomendacijas.

Projekto finansavimas:

KTU MTEPI fondas

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2019-04-01 - 2019-12-31

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Vadovas:
Anatolijus Eisinas

Trukmė:
2019 - 2019

Padalinys:
Cheminės technologijos fakultetas, Silikatų technologijos katedra

We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku