MexOyCazSiq nanodarinių sintezė ir taikymas energetiškai efektyviose technologijose (STEET)

 

Projekto nr.: PP-91E/19

Projekto aprašymas:

Projekte numatoma sukurti aplinkai draugišką daugiafunkcinių MexOyCazSiq nanodarinių sintezės gamybos būdą, apimantį tikslinių pradinių junginių hidroterminę/mikrobanginę sintezę bei kietafazį sukepimą žemesnėje kaip 950 oC temperatūroje.
Projekte tikimasi pasiekti kompleksinį efektą: 1) sukruti valdomos struktūros MexOyCazSiq-H2O darinius ir juos taikyti chemosorbentų ir katalizatorių gamybai (naudojant IA ir IIA gr. metalų oksidus kaip MexOy žaliavą, planuojama gauti efektyvius CO2 chemosorbentus; naudojant pereinamųjų metalų oksidus kaip MexOy žaliavą, planuojama gauti efektyvius lakiųjų organinių junginių oksidavimo katalizatorius); 2) valdomos struktūros darinių gamybos procese naudoti energiją taupančias (mažai energijai imlias) technologijas ir 25–30 % sumažinti energijos sąnaudas; 3) išplėsti chemosorbentų ir katalizatorių asortimentą, skirtą atmosferos teršalų ribojimui.
Projekte bus ištirta žaliavų prigimties, mišinių sudėties ir hidroterminės/mikrobanginės sintezės parametrų įtaka kontroliuojamos struktūros ir savybių dvigubų hidroksidų grupės junginių (prekursorių) susidarymo procesams, jų dispersiškumui, tekstūrai, kristalų gardelės parametrams bei terminiam stabilumui; išnagrinėta prekursorių cheminės sudėties įtaka daugiafunkcinių MexOyCazSiq nanodarinių struktūrai ir jų paviršiaus morfologijai; nustatyta tribocheminės aktyvacijos ir kietafazio sukepimo sąlygų įtaka MexOyCazSiq nanodarinių mineralinei sudėčiai, reakcingumui ir struktūros patvarumui. Numatoma ištirti MexOyCazSiq nanodarinių taikymo adsorbentų/katalizatorių gamybai galimybes ir parengti technologines rekomendacijas.

Projekto finansavimas:

KTU MTEPI fondas

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2019-04-01 - 2019-12-31

Vadovas:
Anatolijus Eisinas

Trukmė:
2019 - 2019

Padalinys:
Cheminės technologijos fakultetas, Silikatų technologijos katedra