Mėlynų OLED spinduolių su viršutinių singletų-tripletų konversijos proceso sustiprinta fluorescencija tyrimas

   

Projekto nr.: 09.3.3-LMT-K-712-16-0014

Projekto aprašymas:

Šio projekto tikslas – studento mokslinių kompetencijų gilinimas. Tyrimų metu bus susipažįstama su naujais organinių junginių fototoliuminescencijos tyrimo ir analizavimo būdais. Bus tiriami junginiai, kurie pasižymi aukštesniųjų tripletų-singletų konversijos procesu sustiprinta fluorescencija. Aiškinamos emisijos priežastys bei emiterio pritaikymas OLED prietaisuose.

Projekto finansavimas:

ES struktūrinių fondų projektas, finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“.


Projekto rezultatai:

Ištirti junginiai, kurie pasižymi aukštesniųjų tripletų-singletų konversijos procesu sustiprinta fluorescencija. Išaiškintos emisijos priežastys, emiteris pritaikytas OLED prietaisuose.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2019-10-15 - 2020-04-30

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Vadovas:
Dmytro Volyniuk

Trukmė:
2019 - 2020

Padalinys:
Cheminės technologijos fakultetas, Polimerų chemijos ir technologijos katedra