Mėlynų OLED spinduolių su viršutinių singletų-tripletų konversijos proceso sustiprinta fluorescencija tyrimas

   

Projekto nr.: 09.3.3-LMT-K-712-16-0014

Projekto aprašymas:

Šio projekto tikslas – studento mokslinių kompetencijų gilinimas. Tyrimų metu bus susipažįstama su naujais organinių junginių fototoliuminescencijos tyrimo ir analizavimo būdais. Bus tiriami junginiai, kurie pasižymi aukštesniųjų tripletų-singletų konversijos procesu sustiprinta fluorescencija. Aiškinamos emisijos priežastys bei emiterio pritaikymas OLED prietaisuose.

Projekto finansavimas:

ES struktūrinių fondų projektas, finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“.


Projekto rezultatai:

Ištirti junginiai, kurie pasižymi aukštesniųjų tripletų-singletų konversijos procesu sustiprinta fluorescencija. Išaiškintos emisijos priežastys, emiteris pritaikytas OLED prietaisuose.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2019-10-15 - 2020-04-30

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Vadovas:
Dmytro Volyniuk

Trukmė:
2019 - 2020

Padalinys:
Cheminės technologijos fakultetas, Polimerų chemijos ir technologijos katedra

We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku