Medžiagų aukštosioms technologijoms kūrimas, tyrimas ir taikymas

 

Projekto nr.: VP1-3.1-ŠMM-08-K-01-014

Projekto aprašymas:

Užtikrinti spartesnį chemijos sektoriaus vystymą bei skatinti mokslininkų ir kitų tyrėjų MTEP veiklą.

Projekto finansavimas:

ES struktūrinių fondų projektas, finansuojamas pagal 2007-2013 metų Žmogiškųjų išteklių veiksmų programos prioriteto „Tyrėjų gebėjimų stiprinimas“ priemonę „Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklų vykdymas pagal nacionalinių kompleksinių programų tematikas““


Projekto rezultatai:

Pagal darbo sutartis viešajame sektoriuje įdarbinti mokslininkai ir kiti tyrėjai – 21; 16 straipsnių, 3 tyrimo ataskaitos, 3 finansuotos subsidijos mokslininkų ir kitų tyrėjų mokslo tiriamajai veiklai.

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Vadovas:
Raimundas Šiaučiūnas

Trukmė:
2012 - 2015

Padalinys:
Cheminės technologijos fakultetas, Silikatų technologijos katedra