Medžiagų aukštosioms technologijoms kūrimas, tyrimas ir taikymas

 

Projekto nr.: VP1-3.1-ŠMM-08-K-01-014

Projekto aprašymas:

Užtikrinti spartesnį chemijos sektoriaus vystymą bei skatinti mokslininkų ir kitų tyrėjų MTEP veiklą.

Projekto finansavimas:

ES struktūrinių fondų projektas, finansuojamas pagal 2007-2013 metų Žmogiškųjų išteklių veiksmų programos prioriteto „Tyrėjų gebėjimų stiprinimas“ priemonę „Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklų vykdymas pagal nacionalinių kompleksinių programų tematikas““


Projekto rezultatai:

Pagal darbo sutartis viešajame sektoriuje įdarbinti mokslininkai ir kiti tyrėjai – 21; 16 straipsnių, 3 tyrimo ataskaitos, 3 finansuotos subsidijos mokslininkų ir kitų tyrėjų mokslo tiriamajai veiklai.

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Vadovas:
Raimundas Šiaučiūnas

Trukmė:
2012 - 2015

Padalinys:
Cheminės technologijos fakultetas, Silikatų technologijos katedra

We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku