Mažakalcio cemento dvistadijinė sintezė, jo struktūra ir savybės (LIMECEM)

 

Projekto nr.: P-MIP-21-256

Projekto aprašymas:

Bus sukurta ekologiška ir ekonomiškai patraukli dviejų pakopų sintezės technologija, mechaniškai stipriam ir mažai kalcio turinčiam cementui gauti. Tai leis 25-30% sumažinti energijos sąnaudas ir išmetamą CO2 kiekį gaminant šia naują rišamąją medžiagą bei praplėsti alternatyvių cementinių medžiagų asortimentą; utilizuoti sulfato jonus, įterpiant juos į aliuminio junginių struktūrą; užtikrinti antrinių žaliavų pakartotinį panaudojimą.
Didžiausia technologinė inovacija kuriant šį mažakalcį cementą bus aliuminatinės fazės įterpimo būdas. Ji bus pridedama ne sumaišymo, o mechanocheminio ir/arba terminio apdorojimo metu. Dėl šios priežasties gausime ne mechaninį kalcio silikatų ir aliuminatų mišinį, o kompozicinius CA/Si/Al junginius. Be to, cemento rišimosi trukmę reguliuojanti SO42- grupė taip pat bus įterpiama į aliuminatų struktūrą, o ne pridedama klinkerio malimo metu. Viso to dėka bus atpalaiduoti papildomi molekuliniai ryšiai ir padidės junginių reakcingumas.

Projekto finansavimas:

Lietuvos mokslo tarybos parama moksliniams tyrimams, Mokslininkų grupių projektai

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2021-04-01 - 2024-03-31

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Vadovas:
Raimundas Šiaučiūnas

Trukmė:
2021 - 2024

Padalinys:
Cheminės technologijos fakultetas, Silikatų technologijos katedra