Majenito sintezė ir panaudojimas

   

Projekto nr.: 09.3.3-LMT-K-712-02-0188

Projekto aprašymas:

Darbe numatoma sukurti ekonomišką majenito gavimo būdą, susidedantį iš hidroterminės kalcio hidroaliuminatų sintezės ir papildomo terminio apdorojimo, kurios metu vyktų majenito susidarymas tik dėl gautų kalcio hidroaliuminatų dehidratacijos (350-450oC): šiam tikslui bus parinktos optimalias hidroterminės sintezės sąlygas ir mišinių sudėtis. Gauti produktai bus panaudoti aliuminatinių cementų gamyboje (kas ženklai pigins jų savikainą) bei stabilizuos sunkiuosius metalus ir organinius teršalus cemento bandiniuose. Toks majenito gamybos būdas leis pasiekti kompleksinį efektą: gamybos procese sumažinus energijos sąnaudas ir CO2 emisiją bei tokiu būdu gautas majenitas pasižymės didesniu savituoju paviršiumi, todėl gamybos metu bus eliminuotas papildomas smulkinimas. Vykdant projektą 2 stažuočių metu bus aktyviai bendradarbiaujama su Košicės technikos universitetu bei Brno universitetu. Kurie yra sukaupę didelę patirtį teršalų stabilizavimo ir utilizavimo rišamųjų medžiagų srityje bei kalcio aliuminatų priedų hidratacijos cemento srityje.

Projekto finansavimas:

ES struktūrinių fondų projektas, finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 veiklą „Stažuočių po doktorantūros studijų skatinimas”.


Projekto rezultatai:

Projekto idėja – sukurti ekologišką majenito sintezės technologiją ir pasiūlyti racionalias jo panaudojimo sritis. Tai bus įgyvendinta pasiekus projekte numatytus rezultatus: 1. gamybos procese sumažinus energijos sąnaudas ir CO2 emisiją; 2. eliminuojant gamybos metu papildomas smulkinimą; 3. stabilizuojant nuotekų dumble esančių sunkius metalus ir organinių teršalus rišamųjų medžiagų gaminiuose; 4. pagerinti aliuminationio cemento gaminius.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2017-11-28 - 2019-11-27

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Vadovas:
Kęstutis Baltakys

Trukmė:
2017 - 2019

Padalinys:
Cheminės technologijos fakultetas, Silikatų technologijos katedra

We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku