Maisto mokslo ir technologijų MTEP infrastruktūros plėtra ir mokslinio potencialo konsolidacija

 

Projekto nr.: VP2–1.1–ŠMM–04–V–01–011

Projekto aprašymas:

Tikslas – konsoliduoti maisto mokslo ir technologijų mokslinį potencialą ir išplėsti MTEP infrastruktūrą, reikalingą Slėnio „Nemunas“ plėtros programos tikslų įgyvendinimui

Projekto finansavimas:

Europos Sąjungos struktūriniai fondai


Projekto rezultatai:

MTTP bazės plėtros projektai – 1; Sukurtos, atnaujintos ir/arba įranga aprūpintos mokslinės laboratorijos – 5

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2010-01-29 - 2012-07-31

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Projekto partneriai: Lietuvos Sodininkystės Ir Daržininkystės Institutas, LIETUVOS AGRARINIŲ IR MIŠKŲ MOKSLO CENTRO MIŠKŲ INSTITUTAS

Vadovas:
Daiva Leskauskaitė

Trukmė:
2010 - 2012

Padalinys:
Cheminės technologijos fakultetas, Maisto mokslo ir technologijos katedra