Liuminescencuojančių organinių spinduolių turinčių feniletenilfragmentą sintezė bei savybių tyrimas

   

Projekto nr.: 09.3.3-LMT-K-712-15-0062

Projekto aprašymas:

Projekto tikslas yra studento mokslinės kompetencijos ugdymas vykdant naujų, nesudėtingos struktūros organinių spinduolių turinčių feniletenilfragmentą sintezę ir savybių tyrimą. Siekiama, jog nauji spinduoliai pasižymėtų aukšta liuminescencijos kvantine išeiga bei galėtų būti pritaikyti optoelektronikoje

Projekto finansavimas:

ES struktūrinių fondų projektas, finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“.


Projekto rezultatai:

Naujų feniletenilfragmentą turinčių akridano, fenoksazino ar fenotiazino darinių dizainas, optimalių sintezės schemų sudarymas, naujų junginių sintezė, identifikavimas ir susintetintų spinduolių terminių, optinių, fotofizikinių bei elektrocheminių savybių tyrimai.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2019-07-01 - 2019-08-31

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Vadovas:
Jūratė Simokaitienė

Trukmė:
2019 - 2019

Padalinys:
Cheminės technologijos fakultetas, Polimerų chemijos ir technologijos katedra