Lietuvos juodmargių galvijų pieno technologinių savybių išskirtinumo tyrimai

   

Projekto nr.: MT-16-31

Projekto aprašymas:

2016 – 2017 m.m. surinkti duomenys apie Lietuvos juodmargių karvių pieno cheminę sudėtį ir nustatytos jo technologinės savybės, siekiant išaiškinti tokio pieno tikslingą panaudojimą aukščiausios kokybės pieno produktų gamybai. Pirmą kartą išanalizuota šios veislės karvių pieno baltymų kokybinė ir kiekybinė sudėtis. Apskaičiuotos koreliacijos tarp pieno sudėties ir technologinių savybių. Atliktas iš juodmargių karvių pieno pagamintų produktų baltymų virškinamumo in vitro tyrimas, kuriuo įvertinta baltymų biologinė vertė, nustatyta baltymų hidrolizės metu susidariusių peptidų kokybinė ir kiekybinė sudėtis, išskiriant biologiškai aktyvius peptidus, pasižyminčius antioksidacinėmis, ACE inhibicinėmis bei antimikrobinėmis savybėmis.

Projekto finansavimas:

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija


Projekto rezultatai:

Nustatytos stiprios koreliacijos tarp pieno baltymų koaguliacijos savybių ir ?– ir ?–kazeinų kiekio. Lietuvos senojo genotipo juodmargių karvių pienas pasižymi ypač geromis koaguliacijos savybėmis (iš tirtų 219 bandinių tik 2 % nesudarė sutraukos). Rekomenduojama Lietuvos juodmargių karvių pieną naudoti sūrio ir fermentuotų pieno produktų gamybai. Po pieno baltymų virškinimo identifikuota 317 skirtingų peptidų, 30 iš jų pasižymi biologiniu aktyvumu (daugiausiai ACE inhibitorinėmis savybėmis).

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2016-05-06 - 2017-12-01

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Vadovas:
Daiva Leskauskaitė

Trukmė:
2016 - 2017

Padalinys:
Cheminės technologijos fakultetas, Maisto mokslo ir technologijos katedra