Liejimo būdu gaunamų organinių šviesos diodų tyrimai naudojant eksipleksus sudarančias sistemas

   

Projekto nr.: 09.3.3-LMT-K-712-10-0263

Projekto aprašymas:

Eksipleksus formuojančių sistemų optofizinis tyrimas kaip spinduolio ir kaip matricos skirtos spinduolio su termiškai aktyvuota uždelsta fluorescencijas įterpimui, bei šių sistemų pritaikymas gaminant OLED prietaisus naudojant tirpalų liejimo gamybos technologiją

Projekto finansavimas:

ES struktūrinių fondų projektas, finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“.


Projekto rezultatai:

Atliktas išsamus eksipleksus formuojančių sistemų tyrimas ir pagaminti dideliu efektyvumu pasižymintis prietaisai naudojant šias sistemas kaip spinduolį arba kaip matrica spinduoliui

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2018-10-01 - 2019-04-30

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Vadovas:
Dmytro Volyniuk

Trukmė:
2018 - 2019

Padalinys:
Cheminės technologijos fakultetas, Polimerų chemijos ir technologijos katedra