Ląsteliniai biojutikliai ant nanopluoštinių matricų – integrali nauja platforma citotoksiniams oro taršos tyrimams (AeroCellTox)

   

Projekto nr.: 01.2.2-LMT-K-718-03-0089

Projekto aprašymas:

Projekto tikslas – Integruotos biosensorinės platformos, skirtos oro teršalų citotoksiškumui nustatyti, sukūrimas ir validavimas. Projektas remiasi nauja citotoksiškumo nustatymo platformos koncepcija, kuri bus pranašesnė už esamus metodus savo reprezentatyvumu, paprastumu ir greitumu. Dabartiniai citotoksiškumo tyrimai reikalauja atskiro ėminių surinkimo didelio oro debito įranga, bei ekstrahavimo, kuris pakeičia dalelių struktūrą ir cheminę sudėtį, taip pat netiksliai atspindi tikrąjį citotoksiškumą. Šie trūkumai bus išspręsti projekte išvystytoje koncepcijoje, kuri ne tik sukurs naują platformą, tačiau ir visą metodą kiekybiniam dalelių citotoksiškumo įvertinimui. Projektas yra giliai tarpdisciplininis, apimantis polimerų chemiją ir technologiją, aerozolio technologiją, aplinkos inžineriją, ląstelių toksikologijos, bei visuomenės sveikatos sritis. Projekto metu sukurtas produktas yra skirtas pasaulinei aerozolio toksiškumo tyrimų mokslinei rinkai, tačiau turi potencialo būti išplėstas nanodalelių toksikologijos, bei naujų vaistų formų išradimo srityse.

Projekto finansavimas:

ES struktūrinių fondų projektas, finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 01.2.2-LMT-K-718 veiklą „Aukšto lygio tyrėjų grupių vykdomi moksliniai tyrimai, skirti kurti ūkio sektoriams aktualias MTEP veiklų tematikas atitinkančius rezultatus, kurie vėliau galėtų būti komercinami”


Projekto rezultatai:

Esminis projekto metu sukuriamas produktas – polimerinė nanopluošto membrana, kuri bus naudojama kaip aerozolio filtras ir biosensorių kultivavimo substratas. Ši koncepcija yra iš esmės nauja, ir nėra aprašyta mokslinėje literatūroje.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2020-09-21 - 2023-09-01

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Projekto partneriai: INOVATYVIOS MEDICINOS CENTRAS, VMTI

Vadovas:
Dainius Martuzevičius

Trukmė:
2020 - 2023

Padalinys:
Aplinkosaugos technologijos katedra, Cheminės technologijos fakultetas