L-prolino panaudojimas naujų chirališkai grynų aminorūgščių sintezei

   

Projekto nr.: 09.3.3-LMT-K-712-10-0272

Projekto aprašymas:

L-Prolinas yra viena iš dvidešimties gamtinių aminorūgščių, kurios besijungdamos peptidiniais ryšiais sudaro baltymus. Vaistams veikliąsias medžiagas kuriantys mokslininkai vis daugiau dėmesio skiria peptidams, nes jų pagrindu sukurtos receptūros neretai klinikiniuose tyrimuose yra aktyvesnės už mažos molekulinės masės junginius. [J. Med. Chem., 2018, 61, 1382] Siekiant pagerinti peptidų taikymo kaip veikliosios vaisto medžiagos galimybes, jų kūrimui panaudojamos ir sintetinės aminorūgštys. [Biochimica et Biophysica Acta, 2017, 1861, 3024] Kuriant naujas aminorūgščių molekules tikslingiausia daryti minimalias žinomų gamtinių fragmentų struktūros modifikacijas, nes padidinama sėkmės tikimybė. Prof. habil. dr. Algirdo Šačkaus mokslinėje grupėje neseniai buvo pradėtos tyrinėti galimybės modifikuoti L-prolino darinius suformuojant nedidelį selenazolo ciklą šoninėje grandinėje. [Chem. of Het. Comp., 2018, 54, 469] Šie tyrimai bus tikslingai praplėsti vietoj selenazolo suformuojant tiazolo žiedą. Tai yra kryptingas mokslininkų darbas kuriant platesnę sintetinių aminorūgščių pasiūlą.

Projekto finansavimas:

ES struktūrinių fondų projektas, finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“.


Projekto rezultatai:

Projekto laukiamas rezultatas – susintetintos naujos chirališkai grynos aminorūgštys, kurios galėtų būti taikomos peptidų sintezei.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2018-10-01 - 2019-04-30

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Vadovas:
Greta Račkauskienė

Trukmė:
2018 - 2019

Padalinys:
Cheminės technologijos fakultetas, Sintetinės chemijos institutas