Kontroliuojama termiškai aktyvinta uždelstąja fluorescencija pasižymintys polimeriniai spinduoliai, skirti tirpalų liejimo būdu gaunamiems organiniams šviestukams

 

Projekto nr.: P-LLT-19-8

Projekto aprašymas:

Sukurti efektyvius polimerinius, pasižyminčius termiškai aktyvinta uždelstąja fluorescencija (TADF) spinduolius, skirtus liejimo būdu gaminamiems organiniams šviesą skleidžiantiems diodams (OLED), mes siūlome kontroliuojama intramolekulinę ir tarpmolekulinę krūvių pernašą įgalinant vandenilinius ryšius.
Pagrindinis šio projekto tikslas yra suprojektuoti ir susintetinti polimerinius spinduolius su kontroliuojamomis TADF savybėmis, skirtus liejimo būdu gaminamiems OLED ir perovskitiniams LED prietaisams. Šiam tikslui įgyvendinti, pagrindinės užduotis bus: suprojektuoti molekules naudojant kvantinės chemijos skaičiavimus? šių potencialių monomerų ir polimerų sintezė? gautų medžiagų terminių, elektrocheminių, fotoelektrinių, optinių ir TADF savybių charakterizavimas. Taip pat, šio projekto metu bus gaminamas ir tiriamas hibridinis OLED–perovskitinio LED prietaisas, bandant gauti baltos šviesos LED prietaisą, panaudojąnt mėlynos spalvos spinduliuotę iš OLED prietaiso ir oranžinės – geltonos spalvos spinduliuotę iš perovskitinio sluoksnio. Šio projekto tarpdisciplininis konsorciumas turi visą reikalingą patirtį įvykdyti iškeltus projekto tikslus.

Projekto finansavimas:

Lietuvos mokslo tarybos administruojama tarpvalstybinė programa: Lietuva–Latvija–Kinija (Taivanas)


Projekto rezultatai:

• 5 mokslinės publikacijos per trijų metų laikotarpį.
• Pravesti techninę sekciją tarptautinėje konferencijoje.
• Suteikti galimybe studentams pasiekti gerų rezultatų šio tarptautinio bendradarbiavimo metu.
• Atrasti naujų efektyvių medžiagų, skirtų OLED ar kitom pritaikymo galimybėms, kūrimo sistemų.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2019-01-02 - 2021-12-31

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Projekto partneriai: Latvijos universitetas, Nacionalinis Taivanio universitetas

Vadovas:
Dmytro Volyniuk

Trukmė:
2019 - 2021

Padalinys:
Cheminės technologijos fakultetas, Polimerų chemijos ir technologijos katedra