Kompleksinis gelių tekstūros vertinimo metodas (GELFIX)

Projekto nr.: PP77/142

Projekto aprašymas:

Projektas skirtas kompleksinio gelių ar plaktųjų (putinių) masių tekstūros vertinimo metodo ir kompiuterizuoto ultragarsinio prietaiso jo realizavimui sukūrimui. Prietaiso paskirtis yra specifinė, skirta tokių plaktųjų masių kaip zefyras gamybai, kurioje turi būti objektyviai įvertinta augalinės žaliavos (vaisių tyrės) kokybė pradiniame gamybos etape ir pagal gautus rezultatus koreguojamas zefyro gamybos procesas. Sprendžiama problema yra aktuali, nes zefyro gamybinių linijų našumai yra dideli ir nestabili žaliava gali sąlygoti gamybinio broko susidarymą. Todėl gelių valdymo procesui pigios ir kompaktiškos bei kompiuterizuotos įrangos sukūrimas yra aktualus, siekiant padidinti gamybos efektyvumą ir užtikrinti gamybos proceso ir gatavo produkto kokybės stabilumą. Darbo metu bus atlikti eksperimentiniai modelinių gelių sistemų tyrimai laboratorinėse sąlygose ir parinktas optimalus techninis sprendimas gelių tekstūrai tirti. Bus sukurtas ultragarsinis stendas kompleksiniam gelių tekstūros (fizinių ir mechaninių) įvertinimui ir kompiuterizuota instrumentinė įranga optimalaus techninio sprendimo realizavimui. Papildomai bus įvertintas metodo patikimumas įvairių modelinių gelių sistemų kokybės tyrimui ir parengtos rekomendacijos naujo metodo ir įrangos taikymui gamybinėse sąlygose zefyro pusgaminių kokybės analizei.

Projekto finansavimas:

Dr. Bronislovo Lubio vardo labdaros ir paramos fondas

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2014-05-26 - 2014-12-31

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Vadovas:
Gražina Juodeikienė

Trukmė:
2014 - 2014

Padalinys:
Cheminės technologijos fakultetas, Maisto mokslo ir technologijos katedra

We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku