Kompetencijos kėlimas tarptautiniame mokslo renginyje „European Biotechnology Congress 2018“

   

Projekto nr.: 09.3.3-LMT-K-712-06-0192

Projekto aprašymas:

Projekto tikslas pristatyti mokslinius tyrimų rezultatus, tarptautiniame Europos kongrese European Biotechnology Congress 2018, kuris vyks 2018 m. balandžio 26-28 dienomis, Atėnuose (Graikija). Šio kongreso metu bus pristatytas stendinis pranešimas L-lactic acid and phenolic compounds production from wheat bran using Lactobacillus crustorum and Lactobacillus sanfranciscensis. Renginio metu, siekiama pristatyti vykdomus tyrimus plačiai mokslo bendruomenei, ugdyti jaunosios mokslininkės kompetenciją, o taip pat surasti naujų kontaktų, aptarti ir įvertinti bendradarbiavimo galimybes su kitais Europos universitetų mokslininkais dirbančiai biotechnologijos srityje.

Projekto finansavimas:

ES struktūrinių fondų projektas, finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2018-03-19 - 2018-04-30

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Vadovas:
Dalia Čižeikienė

Trukmė:
2018 - 2018

Padalinys:
Cheminės technologijos fakultetas, Maisto mokslo ir technologijos katedra