Kompetencijos kėlimas prestižiniame mokslo renginyje Fpi14

   

Projekto nr.: 09.3.3-LMT-K-712-13-0035

Projekto aprašymas:

Šio projekto tikslas yra sudalyvauti tarptautinėje konferencijoje Berlyne, kurioje ne tik akademinės bendruomenės nariai, bet ir industrinės srities specialistai, susirinks padiskutuoti apie organinius puslaidininkius, jų galimybes, technologijas ir pritaikymą kasdieniniame žmogaus gyvenime. Konferencijoje bus pristatytos Kauno technologijos universitete susintetintos organinės molekulės, bendradarbiaujant su Taivano mokslininkais suformuoti organiniai šviesos diodai.

Projekto finansavimas:

ES struktūrinių fondų projektas, finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“.


Projekto rezultatai:

Projekto vykdytojas įgyvendinančiajai institucijai pateiks pranešimo pristatymą renginyje įrodantį dokumentą (dalyvio pažymėjimą, renginio programą).

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2019-06-01 - 2019-06-08

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Vadovas:
Dalius Gudeika

Trukmė:
2019 - 2019

Padalinys:
Cheminės technologijos fakultetas, Polimerų chemijos ir technologijos katedra