Komercinių fruktoziltransferazių imobilizacija jonitinėje dervoje ir jų savybių tyrimai

   

Projekto nr.: 09.3.3-LMT-K-712-25-0039

Projekto finansavimas:

ES struktūrinių fondų projektas, finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2021-09-01 - 2022-03-31

Vadovas:
Michail Syrpas

Trukmė:
2021 - 2022

Padalinys:
Cheminės technologijos fakultetas, Maisto mokslo ir technologijos katedra