Kavos tirščiai – bioaktyviųjų sudėtinių trąšų komponentas ir dirvos gerintojas

   

Projekto nr.: 09.3.3-LMT-K-712-22-0055

Projekto aprašymas:

Siekiant subalansuotos aplinkos apsaugos ir intensyvios žemdirbystės dermės tikslinga naudoti koncentruotas ir efektyvias, tačiau tuo pačiu
draugiškas aplinkai trąšas. Tokių trąšų gamyboje reikėtų naudoti kuo daugiau kitų pramonės šakų, buities atliekų ir bioaktyvių medžiagų. Vykdant
tokį uždarą reciklinį procesą būtų mažinamas susidarančių nenaudojamų atliekų kiekis, o gautas produktas ekologiškas ir atitinkantis tvariosios
technologijos reikalavimus. Todėl šio darbo tikslas būtų – derinant technologinius ir aplinkosauginius aspektus, įvertinus įvairių rūšių kavos tirščių,
cheminę sudėtį ir fizikines chemines savybes, pateikti rekomendacijas biriosioms trąšoms, su bioaktyviomis medžiagomis, gaminti.

Projekto finansavimas:

ES struktūrinių fondų projektas, finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“.


Projekto rezultatai:

Iškeltam tikslui
pasiekti projekte numatytos veiklos: įvairių rūšių kavos tirščiuose ir pelenuose esančių augalų maisto medžiagų (pagrindinių, antrinių,
mikroelementų) turimų duomenų analizė; kavos tirščiuose esančių HM koncentracijos tyrimai; trąšų su kavos tirščiais receptūros sukūrimas,
parenkant papildomas kitų gamybų atliekas ir aplinkai draugiškas medžiagas; biriųjų trąšų gamyba laboratorinėmis sąlygomis ir granuliuoto produkto
savybių tyrimai; gautų rezultatų tvarkymas, apibendrinimas ir ataskaitos paruošimas. Vykdant minėtas veiklas gauti rezultatai bus pristatomi
įgyvendinančiosios institucijos rengiamoje studentų mokslinėje konferencijoje ir pateikiama viso atlikto mokslinio tiriamojo darbo ataskaita.
4.3. Planuojamas

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2020-11-03 - 2021-04-30

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Vadovas:
Rasa Šlinkšienė

Trukmė:
2020 - 2021

Padalinys:
Cheminės technologijos fakultetas, Fizikinės ir neorganinės chemijos katedra