Karbazolo chromoforą turinčių fosfono rūgščių su įvairaus ilgio alifatinėmis grandinėmis sintezė ir savybių nustatymas

   

Projekto nr.: 09.3.3-LMT-K-712-16-0084

Projekto aprašymas:

Tiesioginis elektros energijos generavimas iš Saulės šviesos fotovoltinių elementų pagalbą yra neatsiejama darnaus vystymosi dalis. Siekiant sumažinti priklausomybę nuo iškastinio kuro intensyviai vykdomi saulės elementų (SE) tyrimai. Greičiausias progresas yra pasiektas perovskitiniuose saulės elementuose (PSE), kurių rekordinis efektyvumas viršijo 24%. Nepaisant aukšto efektyvumo, yra keletas problemų, susijusių su naudojamomis organinėmis skyles transportuojančiomis medžiagomis (STM). KTU Organinės chemijos katedros mokslininkų, kartu su Berlyno Helmholtzo tyrymų centro mokslininkais, buvo pasiūlyta tradicinius, liejimo budu gaunamus sluoksnius pakeisti skylėms selektyviais monosluoksniais. SE su monosluoksniu parodė aukštą efektyvumą (17,8%), kuris tik nežymiai nusileido PTAA standartui (19,2%).
Vykdant šį projektą bus susintetinta serija junginių, skirtų PSE, siekiant įvertinti sujungėjo įtaką monosluoksnio formavimuisi bei galutiniam efektyvumui. Tikimasi, kad ilgesnis sujungėjas pagerins rezultatų atsikartojamumą dėl galimybės susidaryti tvarkingesnėms struktūroms, tačiau per ilgas izoliuojantis fragmentas gali padidinti varžą, taip mažinant prietaiso efektyvumą. Tokiu būdu siekiama rasti optimalų alkilinės grandinės ilgį, užtikrinantį maksimalų PSE efektyvumą. Projekto laukiamas rezultatas – skylėms selektyvūs junginiai, gebantys formuoti monosluoksnį ant oksidų paviršiaus, skirti pritaikymui PSE. Dalyvaudama šiame projekte jaunoji tyrėja pagilins savo žinias apie naujų funkcinių medžiagų kūrimą ir analizę, bei įgys kompetenciją perspektyviose organinės elektronikos ir saulės elementų srityse.

Projekto finansavimas:

ES struktūrinių fondų projektas, finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2019-10-15 - 2020-05-31

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Vadovas:
Artiom Magomedov

Trukmė:
2019 - 2020

Padalinys:
Cheminės technologijos fakultetas, Organinės chemijos katedra